تمرین سایه ها 09331305655

تمرین سرعت 09331305655 

تمرین تنفس رام 09331305655 

تمرین زنده به گور شدن 09331305655 

تمرین درخت حیات 09331305655 

تقویـت اراده 09331305655 

تمرین راجا یوجا 09331305655 

چشم سوم 09331305655 

برون فکنی کالبد اختری 09331305655 

توانایی حرکت دادن اجسام بوسیله ذهن(( تله کینزی )) 09331305655 

تله پاتی ( انتقال فکر ) 09331305655 

ریلکسیشن ( تن آرامی ) 09331305655 

خلسه و تمرین خلسه 09331305655 

خم کردن قاشق با نیروی ذهن ( سایکوکینزی ) 09331305655 

خروج روح ( روش چشم ابر ) 09331305655

تمرین فکرخوانی 09331305655 

چاکرا و مراکز انرژی 09331305655 

هاله و کانال های انرژی 09331305655 

خود هیپنوتیزم 09331305655 

مراقبه و تمارین مراقبه 09331305655 

برخی از انواع موجودات غیبی09331305655 

جن و ارتباط آن در ادیان و زندگیآدمیان 09331305655 

شیاطین و ماموریت آن ها 09331305655 

شرایط چله نشستن و احضار اجنه09331305655 

مندل و چگونگی کشیدن آن 09331305655 

آموزش احضار و تسخیر اجنه و ارواح09331305655 

ختم در تصفیه قلب 09331305655 

ختم آیه نور 09331305655 

ختم قل هو الله 09331305655 

اذکار و ختم های مجرب گوناگون09331305655 

ختم سوره مبارکه واقعه 09331305655 

فضیلت و خواص ذکر یونسیه 09331305655 

فضیلت و خواص ذکر و لاحول ولا قوة الابالله العلی العظیم 09331305655 

طریقه ختم ناد علی کبیر 09331305655 

دعای چهل کلید 09331305655 

دعای ناد علی مغربی 09331305655 

دعاى هفت هیکل 09331305655 

آیة الکرسی مغربی 09331305655 

دعایی عظیم الشان 09331305655 

الدعاء عظیم الشان الصحیفه09331305655 

دعای معراج رسول خدا ( ص )09331305655 

دعای عکاشه 09331305655 

دعای جلیل الجبار 09331305655 

دعای سوره مبارکه یاسین 09331305655 

دعای حجاب عظیم 09331305655 

دعا تحصین (( محافظت )) 09331305655 

دعای مستجاب دیگر 09331305655 

دعاى توبه 09331305655 

دعای عظیم الشان نور و خواص آن09331305655 

دعای عظیم الشان قدح (( بسیار بسیارمجرب )) 09331305655 

دعای عظیم الشان حجب (( احتجاب ))09331305655 

دعای عظیم الشان و مبارکه تهلیل09331305655 

دعای جامع 09331305655 

دعای جامع دیگر 09331305655 

دعای معجزه آسای عبرات برای هرگرفتاری مهم و رهایی از دست ستمگران 09331305655 

فوائد و خواص دعای علقمه 09331305655 

جهت یافتن دفینه و گنج 09331305655 

طلسم وسعت رزق 09331305655 

طلسم و دعای گشایش رزق و روزی09331305655 

طلسم برای فتح و دفع نظر دشمنان وروزق ور روزی 09331305655 

طلسم زبان بند مربع طه 09331305655 

طلسم رزق و هیبت و قبول 09331305655 

وفق رزق و روزی قوی و مجرب09331305655 

طلسم نعل اسب برای جلب محبت قوی وبیقرار کردن مطلوب 09331305655 

طلسم دل گوسفند برای احضار معشوق مجرب09331305655 

طلسم جلب محبت بسیار مجرب 09331305655